Udžbenik za učenje nemačkog jezika predškolski uzrast
Nemački za predškolce je namenjen deci od 6-7 godina koja se po prvi put susreću sa nemačkim jezikom. Časovi se odvijaju 2 puta nedeljno po 50 minuta. Počinju u septembru tekuće godine i završavaju se krajem juna sledeće godine. Nastava se odvija u popodnevnim terminima ali je, po zahtevu roditelja, moguća i nastava u prepodnevnim terminima. U jednoj grupi je maksimalno šestoro dece.
Za rad se koriste udžbenici i prateći materijali priznatog nemačkog izdavača Hueber Verlag. Obzirom da deca ovog uzrasta strani jezik najlakše usvajaju kroz igru i dosta pokreta, časovi predstavljaju kombinaciju pesme, igre, glume i kreativnih radionica pri čemu je važno da se aktivnosti smenjuju na 5 minuta da bi se deci održala pažnja. Na ovaj način deca neprimetno i spontano usvajaju strani jezik. Oponašanjem reprodukuju ono što čuju od profesora i usvajaju pravilan izgovor zbog čega su u stanju da ovladaju stranim jezikom kao maternjim.


Kroz igru sa ostalom decom se podstiče socijalizacija a kreativne radionice doprinose razvoju grafomotoričkih sposobnosti. Gluma i javni nastupi pozitivno utiču na oslobađanje od treme i razvijaju samopouzdanje.
Tokom školske godine se organizuju dve priredbe kojima prisustvuju roditelji: u decembru tekuće godine i u junu sledeće godine.
U okviru mesečne rate, roditelji plaćaju onaj broj časova kojima je dete prisustvovalo.
Nemački jezik za predškolski uzrast
ZA NOVE POLAZNIKE ORGANIZUJEMO BESPLATNE DEMO ČASOVE U SEPTEMBRU UZ PRETHODNO ZAKAZIVANJE
Škola stranih jezika Speaker's Corner , Kneza Višeslava 138, 011/420-7913, mob. 061/161-4567