Učenje kroz igru Najmladji učenici
  Englesko zabavište je namenjeno deci uzrasta 3-6 godina koja se po prvi     put susreću sa engleskim jezikom. Shodno uzrastu, deca se raspoređuju u   grupe od 3-4 godine, 4-5 godina i 5-6 godina. U svakoj od grupa je                 maksimalno šestoro dece.


Imajući u vidu da deca ovog uzrasta strani jezik najlakše usvajaju kroz igru, časovi engleskog nisu klasični i statični već predstavljaju kombinaciju pesme, igre, glume i kreativnih radionica pri čemu se aktivnosti smenjuju na 5 minuta da bi se deci održala pažnja.  Na ovaj način deca neprimetno i spontano usvajaju strani jezik. Oponašanjem reprodukuju ono što čuju i usvajaju pravilan izgovor zbog čega su u stanju da ovladaju stranim jezikom kao maternjim.
Kroz igru sa ostalom decom se podstiče socijalizacija a kreativne radionice doprinose razvoju grafomotoričkih sposobnosti. Gluma i javni nastupi pozitivno utiču na oslobađanje od treme i razvijaju samopouzdanje.

Englesko zabavište se odvija 2 puta nedeljno po 50 minuta. Počinje u septembru tekuće godine i završava se krajem juna sledeće godine. Na raspolaganju su 2 termina – prepodnevni i popodnevni. U okviru mesečne rate, roditelji plaćaju onaj broj časova kojima je dete prisustvovalo.
Tokom školske godine se organizuju dve priredbe kojima prisustvuju roditelji: u decembru tekuće godine i u junu sledeće godine.

ZA NOVE POLAZNIKE ORGANIZUJEMO BESPLATNE DEMO ČASOVE U SEPTEMBRU UZ PRETHODNO ZAKAZIVANJE

Škola stranih jezika Speaker's Corner , Kneza Višeslava 138, 011/420-7913, mob. 061/161-4567